Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.bodychoice.pl (dalej jako “Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu internetowego jest firma „NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O.”, z siedzibą przy ul. Władysława Bandurskiego 2, 14-200 Iława, NIP: 7441830438

Słowa oraz wyrażenia użyte w niniejszej polityce prywatności, a rozpoczynające się dużą literą, mają znaczenie zgodne z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego Bodychoice (dalej jako: „Regulamin”), dostępnym w Serwisie Internetowym.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony Państwa danych osobowych przekazanych mu w celu wykonania usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego www.bodychoice.pl. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Cateringu będącym podstawą prawną ich wykorzystania. 

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

2. Cel Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, 
 • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. 

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z cateringu dietetycznego.

3. Dane osobowe – Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O.”, z siedzibą przy ul. Władysława Bandurskiego 2, 14-200 Iława, NIP: 7441830438

W przypadku wszelkich pytań, czy wątpliwości związanych z ochroną Twoich danych osobowych, skontaktuj się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej, bądź tradycyjnej:

 • 1. poczta elektroniczna obsluga@bodychoice.pl
 • 2. poczty tradycyjnej: ul. Władysława Bandurskiego 2 14-200 Iława

Dostawcą oprogramowania do Panelu Klienta jest Masterlife Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w warszawie, XII Wydział Gospodarczy nr. KRS: 0000531599, NIP: 5272725286. Masterlife Solutions sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie zagadnienia techniczne związane z funkcjonowaniem Panelu Klienta. Po zalogowaniu do Panelu Klienta, Klient może w sposób bezpośredni za pomocą dostępnego czatu skontaktować się z przedstawicielami Masterlife Solutions sp. z o.o. lub może to zrobić za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: telefon: + 48 697 091 936, kontakt@dietly.pl.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Panelu Klienta:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

W celu założenia Panelu Klienta, Klient musi dokonać rejestracji podczas dokonywania Zamówienia. Istnieje możliwość zarejestrowania Panelu Klienta bez składania Zamówienia, ale nie będzie on aktywny do czasu utworzenia pierwszego Zamówienia.

W Panelu Klienta znajdują się dane związane z wszystkimi Zamówieniami złożonymi przez Klienta.

Panel Klienta umożliwia Klientowi samodzielne zarządzanie Zamówieniem, w szczególności składanie Zamówień, zmiana harmonogramu i adresów dostawy, wymiana posiłków (w pakietach podlegających opcji „wyboru posiłków”), możliwość dokonywania oceny poszczególnych posiłków oraz całych Zestawów.

Korzystając z Panelu Klienta w zakresie przekazywania treści Klient będzie redagował wypowiedzi w sposób przejrzysty i zrozumiały. Wypowiedzi Klienta, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. 

Administrator Danych zbiera następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres, pod który ma być dostarczone Zamówienie  (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące alergii pokarmowych.

Administrator Danych ujawni dane osobowe Klientów:

 1. pracownikom/współpracownikom Usługodawcy upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Usługodawcy;
 2. podmiotom, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. zleceniodawcom, z którymi Usługodawca zawarł umowy na świadczenie usług podwykonawczych;
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

Państwa dane osobowe gromadzimy podczas, gdy:

 1. Składasz zamówienie na catering dietetyczny — kiedy składasz zamówienie na catering dietetycznych gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego w przypadku płatności bezpośrednio na konto bankowe.
 2. Kiedy trwa realizacja zamówienia –  jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe.
 3. Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie: podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji Zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji Zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów; 

Dane osobowe  Cel przetwarzania
Imię i nazwiskoWeryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
E-mail  Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz        informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonuInformowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach  w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą  produktu
Adres dostawyDostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwanie Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu wykonania Umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia Zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące Zamówienia i/lub innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO;
 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług, jak również Usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia Zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
 • w celu organizacji ewentualnych konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o Zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane. dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Kategorie odnośnych danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 1. dane dotyczące Zamówień; dane kontaktowe;
 2. dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
 3. dane dotyczące Zamówień w Serwisie internetowym;
 4. dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 5. dane dotyczące usług marketingowych

5. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

6. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. wymagany do wykonania Umowy w przypadku danych zbieranych w celu wykonania Umowy;
 2. przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa w przypadku danych zbieranych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa w przypadku danych zbieranych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. 

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Zamówień usług płatnych, ewentualnych konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło dane zdarzenie lub złożono Zamówienie.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisie internetowego.

7. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

 • 1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • 2. dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji Zamówienia czy procedowania płatności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

8. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców (Microsoft, Google) mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 5. żądania przenoszenia danych osobowych. 

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

9.1 Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: obsluga@bodychoice.pl

9.2 Prawo zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

 1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. w przypadku, kiedy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 3. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 4. gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: obsluga@bodychoice.pl

9.3 Prawo usunięcia danych osobowych

Dane osobowe będą mogły zostać usunięte w następujących przypadkach:

 • 1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; 
 • 2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny, liczony od dnia 1 stycznia następującego po dacie ostatniego kontaktu); 
 • 3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.  

9.4 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 1. przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią; •
 2. przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: obsluga@bodychoice.pl 

9.5 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: obsluga@bodychoice.pl

9.6 Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: obsluga@bodychoice.pl

9.7 Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza zasad RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Na terenie naszego kraju organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

10 Polityka plików “cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których Administartorem jest firma NIWA ŁĄKORZ Sp. Z O.O. a Dostawcą oprogramowania do Panelu Klienta jest Masterlife Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w warszawie, XII Wydział Gospodarczy nr. KRS: 0000531599, NIP: (Zwanego dalej Operatorem).

Korzystanie z naszej witryny internetowej www.bodychoice.pl powoduje automatyczne gromadzenie danych o urządzeniu użytkownika (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.). Rejestrowany jest adres IP aktualnie używany przez urządzenie końcowe użytkownika, data i godzina, typ przeglądarki oraz system operacyjny urządzenia końcowego, a także odwiedzane strony. Dane te są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz optymalizacji naszej oferty, a także ulepszania naszej witryny internetowej. Z wyjątkiem analizy do celów statystycznych, która w tym przypadku jest przeprowadzana wyłącznie w formie zanonimizowanej, każda inna analiza jest przeprowadzana ściśle w zakresie tego Oświadczenia o ochronie danych Przetwarzanie danych osobowych oparto na art. 6 par. 1, zdania 1 litery f) RODO. Ochrona naszej witryny internetowej i optymalizacja naszych usług stanowią nasz uzasadniony interes.

W czasie korzystania z naszej strony zbieramy tzw pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).

Użytkownik może dokonać ustawień swojej przeglądarki, tak aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i decydować pojedynczo o ich zaakceptowaniu lub wykluczyć akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub zawsze. Więcej informacji na ten temat podano w pomocy przeglądarki internetowej.

W przypadku braku akceptacji zapisywania plików cookie nasza witryna może działać w ograniczonym zakresie.

Zaakceptowanie powiadomienia dotyczącego plików cookie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika z wykorzystaniem plików cookie. Przetwarzanie danych osobowych oparto na art. 6, par. 1, zdaniu 1, literze a) RODO. Poniżej przedstawiamy konkretne rodzaje plików cookie.

10.1 Cel stosowania plików cookies

Pliki “cookies” używane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10.2 Rodzaje stosowanych plików cookies

W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 • „analityczne” pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

10.3 Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na naszej stronie internetowej:

Google Analytics, HotJar – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.

Więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com oraz na stronie https://hotjar.com

Moduł śledzący Facebooka – cookies _fr

Facebook – na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisujące id przeglądarki i zaszyfrowaną wersję tożsamości użytkownika zalogowanego na Facebooku, pliki te pozwalają nam analizować ilość odwiedzin użytkowników przekierowanych do strony z linków opublikowanych na Facebooku i dostosowywać komunikację oraz ofertę do potrzeb odwiedzających.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

W ramach ustawień strony internetowej korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Strona Internetowej naszego Cateringu Dietetycznego należy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

Na naszej stronie internetowej zamierzamy publikować nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Tworząc naszą stronę internetową i połączone z nią profile w mediach społecznościowych posiadają funkcję zapewniliśmy Państwu możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

11. Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).

11.1. Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

11.2. Jak długo będziemy przetwarzać pliki “cookies”?

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach prosić Cię o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie.

11.3. Usuwanie plików “cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings)

FireFox (https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia) 

Opera (https://help.opera.com/pl/touch/settings/)

Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/3118621?hl=pl)

Ograniczenie stosowania plików “cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.  

12. Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?

Zarówno Operator Strony Internetowej jak i Administrator Państwa Danych są zaopatrzeni w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

13. Postanowienia końcowe

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu Internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres : obsluga@bodychoice.pl

Dziękujemy!

Zespół BodyChoice